El festival


Collage Jazz & Beer

La idea d’organitzar un festival de jazz a Cornellà neix del jazzman local Álvaro Barbero una matinada tornant d’un concert en una furgoneta atapeïda d’instruments i músics. Dissortadament, pocs mesos després, l’Álvaro —l’Alavarito— moria massa jove en un accident de trànsit. Amb la seva mort desapareixia un excel·lent saxofonista, però la seva idea, brillant i agosarada alhora, ja havia començat a germinar.

Van ser necessaris uns quants anys a la recerca d’un company de viatge del jazz perquè, finalment, Cornellà pogués oferir el seu primer festival de jazz: el Jazz&Beer, un esdeveniment que pretén donar a conèixer al gran públic dues arts petites pel que fa al nombre de seguidors, però immensament grans en la seva qualitat: el jazz i la cervesa artesana.

Jazz&Beer està format per un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes de Cornellà procedents d’àmbits molt diversos que, a partir de la unió voluntària envers la consecució d’un objectiu comú, treballa per aconseguir construir una ciutat inquieta i amb identitat pròpia.

Un dels nostres objectius és col·laborar per connectar socialment la nostra ciutat amb una perspectiva intergeneracional a partir de principis com ara la participació, l’autogestió, la creativitat i la presa de decisions de manera assembleària.

Les experiències viscudes i organitzades des de fa anys al si de moviments socials i culturals de la ciutat ens permeten afirmar que aquest tipus d’organització popular ens està permetent arribar a una gran varietat de persones: des de participants fins a col·laboradors de totes les edats.

D’altra banda, el festival té una clara i inequívoca vocació de ciutat. En aquest sentit, una de les finalitats és aconseguir que tant el jazz com la cervesa artesana hi estiguin presents,no només el dia del festival, sinó durant tot l’any i que, d’aquesta manera, Cornellà esdevingui una ciutat jazzera i cervesera. Per tal d’assolir aquest objectiu, estem creant sinergies amb les escoles de música, les quals tenen el seu espai al festival (el Cornejazz), i amb els restauradors.

Des del nostre col·lectiu promovem la participació ciutadana perquè aquesta esdevingui una eina d’enriquiment personal, i al mateix temps, provoqui una possible transformació en el model social. Som uns amants dels reptes i ens hem proposat afrontar-ne un de ben gran: dinamitzar i col·laborar en la culturització de Cornellà.